Перейти до вмісту
Постачання природного газу

Вирішення спорів

Порядок та способи досудового вирішення спорів з Постачальником:

  • Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.
  • Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
  • Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду.
  • У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.
  • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.