Перейти до вмісту
Постачання електроенергії

Права споживачів, передбачені законодавством

Споживач має право: 

1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на умовах, зазначених у комерційній пропозиції, обраній Споживачем;
2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у Договорі;
3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції;
4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов’язків, інформацію про ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або Договору;
5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;
6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням Договору;
7) вимагати від Постачальника надання письмової форми Договору;
8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому Договором та чинним законодавством порядку;
9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акта;
10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати Договір у встановленому Договором та чинним законодавством порядку;
11) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та Договором;
12) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов Договору та чинного законодавства;
13) перейти на постачання електричної енергії до іншого електропостачальника, у разі наявності договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та відсутності припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання електричної енергії перед діючим Постачальником, та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому ним порядку;
14) інші права, передбачені чинним законодавством і Договором.